ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               

 

  PROGRAM PRO VEŘEJNOST  
   
     
 
     
 

PROHLÍDKY HISTORICKÉ ROUDNICE

 
 

Nabízíme prohlídky historického centra města Roudnice nad Labem pro skupiny v doprovodu průvodce. Všechny uvedené ceny jsou za 1 osobu.

     
 
     
 

PROHLÍDKY ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

 
 

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.

     
 
     
     
 
PŘEDNÁŠKY
                   
 

Odborně navržená témata přednáší zaměstnanci Podřipského muzea a jejich kolegové. Přednášky jsou koncipované pro základní školy, gymnázium, střední školy i pro zájemce z široké veřejnosti. Součástí programu je obrazová prezentace doplněná textem a především zkušenostmi z praxe. Níže uvedené přednášky je možné zrealizovat jakýkoliv všední den v prostorách muzea pro maximální počet 30 posluchačů. Po vzájemné domluvě i mimo prostory muzea. Cena: 40 Kč/osoba - základní vstupné, 30 Kč/osoba - děti (všechny věkové skupiny), důchodci, studenti, držitelé slevových karet.

                   
  1. Povídání o letecké archeologii - PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
                   
  2. Historie přemostění Labe v Roudnici - PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
                   
  3. Pravěká a středověká historie Roudnice nad Labem - PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
                   
  4. Vůně koření - Mgr. Ilona Trefná
   
  5. Povídání o čaji aneb Jak se čaj dostal do Evropy - Mgr. Ilona Trefná
     
     
 
     
     
 
     
 

WORKSHOPY – TVOŘIVÉ DÍLNY

 
                   
 
Muzejní workshopy Podřipského muzea jsou pořádány pro širokou veřejnost. Navštívit nás mohou učitelé základních i středních škol (maximální počet 28 žáků), přijít mohou i rodiče s dětmi a různé zájmové skupiny. Veškerá spolupráce s naší institucí je vázána dohodou, stačí nám sdělit Vaše požadavky a my Vám připravíme individuální program.
     
     
 
„POZDRAVIT JE SLUŠNOST, ALE ODPOVĚDĚT POVINNOST“
     
     
 
O etiketě a pravidlech slušného chování, jest přednáška doplněná obrazovou prezentací. V úvodu se zabýváme samotným pojmem“ „etiketa“ a jeho vznikem, následně je přednáška rozdělena do několika bloků: Historie pohostinství, Etiketa stolování, Etiketa Odívání a Dějiny evropského odívání. Etiketa, tak jak ji chápeme v moderním smyslu jako pravidla zdvořilého chování, vznikla na panovnických dvorech. České slovo zdvořilost se odvozuje od slova „dvůr, dvořan“ a naznačuje, že výraz původně vznikl při královském dvoře a odtud se nápodobou šířil mezi ostatní lid. V Evropě vzrostl význam společenského chování zejména počátkem novověku a vyvrcholil v 18. století. Dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví, „co se sluší a patří“. Společným a dosažitelným cílem pro každého jedince je umět jednat s lidmi. Každý člověk by si měl osvojit základní pravidla slušného chování. Jejich porušení společnost sice netrestá, ale morálně odmítá. Kdo porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvořilý. Proto apelujeme nejen na děti, ale především na jejich rodiče: „Důležité je, abychom byli vždy slušní, uměli pozdravit, poprosit a poděkovat.“ V rámci workshopu budou připraveny pro žáky pracovní listy a interaktivní program s teatrální tématikou.