ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               

 

  ARCHIV  
   
   
     
přednášky a workshopy
výstavy
zajímavosti
fotogalerie
 
                   
 
SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI – POUTNÍ MÍSTO BAROKNÍ DOBY
   
Kultura spojená s poutními místy patří k nejvýraznějšímu fenoménu duchovního života 17. a 18. století. Tradice poutí zažívala největšího rozkvětu v době pobělohorské, kdy se formovaly jak rekatolizační ideologie, tak barokní umělecký styl.
                 
 
                   
 

Knihovny palmových listů z Indie.

   
Zabývali jste se někdy myšlenkou, jaké by to bylo, kdybyste mohli znát své budoucí kroky? Jak žijeme, kam jdeme, jaký je smysl života? Co potkává nyní v této turbulentní době transformace Vás a celé lidstvo, co se děje s morálními a etickými normami, které tvořily po dlouhá staletí páteř lidských společenství.
                 
 
                   
 
Přírodní katastrofy z kritického pohledu.
   
Další přednáška klubu Sisyfos v Podřipském muzeu, rozšíří tématiku Konců světa z astrofyzického pohledu pana Grygara o Přírodní katastrofy profesora Kutílka. 26. 6. od 18. 00 hodin.
                   
                 
 
                   
 
Mapa pocitů prozradí, jak se v Roudnici cítíme
   
Podřipské muzeum ve spolupráci s městem Roudnice nad Labem organizuje během června zajímavý projekt. V rámci tohoto projektu se v muzeu uskuteční workshop pro žáky základních a středních škol, kteří budou moct vyjádřit své pocity z navštívených míst v Roudnici, a to jednoduchou formou, kdy jednotlivým místům na mapě přiřadí barvu odpovídající dojmu z návštěvy. Výsledkem bude aktuální mapa pocitů, která zjišťuje, jaká místa připadají studentům riziková a která naopak bezpečná a proč.
                 
                   
 
                   
                   
 
Nekonečný příběh konců světa.
    Přednáška známého astrofyzika Jiřího Grygara.
                 
                   
 
                   
 
ROUDNICKÁ MUZEJNÍ NOC
   
V průběhu muzejní noci budou ve výstavních prostorách probíhat komentované prohlídky, které povede PhDr. Martin Trefný, Ph.D. – ředitel Podřipského muzea. Divákům nabídneme nové zajímavosti z poznatků místních archeologických výzkumů. V rámci tématu výstav a archeologie obecně budou pro návštěvníky připraveny tvořivé dílny ve venkovních prostorách muzea. Vyrobit si můžete miniatury hliněných nádob v pravěké expozici nebo můžete při tvorbě uplatnit pouze svou fantazii. Seznámíte se s hlínou jako materiálem, z něhož již v dobách pradávných lidé vytvářeli praktické i umělecké předměty. Workshopy povede kurátorka práce s veřejností Podřipského muzea MgA. Lucie Kabrlová.
                 
                   
 
                   
 
Atentát na Heydricha
   
1. 5. od 18.00 hodin se v Podřipském muzeu uskuteční přednáška u příležitosti 70. výročí atentátu na Heydricha a následné nacistické perzekuce českého obyvatelstva. Přednášet bude pplk. Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu v Praze. Omezený počet míst. Vstupné 30Kč.
                 
                   
 
                   
 
INTELIGENCE ROSTLIN - PŘEDNÁŠKA
   
Během dlouhodobého vývoje vytvořily rostliny blízké spojenectví s mnoha druhy říše živočichů. Moderní věda soustavně studuje mechanizmy jejich komunikace a vnímání nejrůznějších signálů. Klade si otázky o povaze jejich „inteligence“, možnostech existence jejich „nervového systému“, o nástrojích s jejichž pomocí rostliny vidí, slyší, hmatají, očichávají či ochutnávají svět.
                 
                   
 
                   
 
Zájemci o zoubkovaný svět navštívili Podřipské muzeum.
   

Druhého dubna byla v Podřipském muzeu slavnostně otevřena nová výstava pod názvem „Filatelie na Podřipsku“.

Hlavním bodem vernisáže byla přednáška pana Mgr. Jaroslava Malečka, který v současné době předsedá Svazu českých filatelistů v Praze.
Pan Jaroslav Maleček své posluchače provedl barvitým světem známek od nejranějších dob poštovnictví až po současnost.
Nejen vysoká odborná úroveň přednášky, ale často i spletité osudy nejdražších známek světa, poutala pozornost posluchačů po celou dobu přednášky. Potěšující byla přítomnost příslušníků nejmladší generace. Právě v posledním desetiletí zájem o filatelii mezi dětmi a mládeží prudce poklesl.
Příjemným překvapením na závěr byla malá pozornost v podobě kolekce pamětních dopisnic, které si odnesl každý návštěvník vernisáže.

Výstava je otevřena pouze do konce měsíce dubna.

 

                 
                   
 
                   
 
JAPONSKO NA KOLE aneb Přes všechny čtyři japonské ostrovy za 58 dní.
   
Poznejte s námi dobrodružnou cestu mladých cestovatelů – manželů Vackových, kteří se vypravili na kolech po čtyřech japonských ostrovech. O svých cestách a zážitcích ve městech i divočině v Zemi vycházejícího slunce, jejímž symbolem je sopka Fudži, povypráví Monika a Jirka v úterý 27. 3. od 18.00 hodin v Podřipském muzeu. Uchvátí Vás bohatá příroda ostrova Hokkaidó, tepající a přelidněné Honshú, 88 poutních chrámů na Shikoku a poslední Kyúshú s krásným Nagasaki, přestože s velmi tragickou historií.
                 
                   
 
 
Veřejná přednáška Věry Noskové, zakladatelky Českého klubu skeptiků - SISYFOS na téma Módní hry s minulými životy.
   
Jde o jednu z mnoha léčitelských praktik, která má mít terapeutické účinky. Kdo se této módní aktivitě věnuje a proč, kdo se jí podrobuje? Minulé životy jsou především náboženský fenomén – zatímco křesťané, muslimové a judaisté věří v posmrtný život, hinduisté a buddhisté věří převtělování – člověk nežije jen jednou, ale mnohokrát a v různých tělech a podobách.
Techniky „ponořování“: hypnóza, regresní terapie, holotropní dýchání, vzácněji halucinogeny. Řádění traumatismů v 80. letech v USA. Syndrom falešné paměti – vzpomínky nejsou přesným obrazem událostí. Sugescí lze vyvolat i falešné fantazijní vzpomínky, například na „minulé životy“.
                 
 
 
Muzejní workshop - Plstěné brože
   
Tvořivá dílna pro školy i veřejnost. Vstup 20 Kč, v ceně je prohlídka expozice Podřipského muzea. Návštěvníci si odnesou výrobky domů. Součástí workshopu je přednáška s obrazovou prezentací včetně možnosti vlastního tvoření. Preferované budou skupiny od 8 - 25 osob. Individuální možnost objednání na tel.: 416 810 761.
Workshop povede kurátorka Podřipského muzea - MgA. Lucie Kabrlová.
                 
 
PŘEDNÁŠKA Z historie čaje aneb Jak se čaj dostal do Evropy
   
V prvním měsíci v novém roce, v období pochmurných zimních večerů…, Vás Podřipské muzeum zve na přednášku o čaji, který je po vodě nejrozšířenějším nápojem na Zemi. Připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě. Zvyk pít čaj o páté vznikl ve Francii, ačkoliv je přisuzován Anglii, která ho od Francouzů pouze převzala. Se zájmem dozvědět se více o tomto kulturním nápoji, neváhejte a přijďte v úterý 31. 1. 2012 od 18.00 hodin do Podřipského muzea v Roudnici nad Labem na přednášku, kterou prosloví Mgr. Ilona Trefná.
                 
 
 
WORKSHOP Quilling
   
V druhé polovině ledna Podřipské muzeum připraví pro základní školy v Roudnici nad Labem tvořivou dílnu, která tematicky navazuje na prosincový workshop Scrapbooku. Umění z papíru prožívá v současnosti svou renesanci. Jako další technika papírové umělecké tvorby se představí Quilling neboli volně přeloženo - řasení papírových proužků. Workshop proběhne v prostorách muzea pod vedením kurátorky Lucie Kabrlové ve dnech 18. a 26. 1. 2012.
                 
 
 
VINUTÉ PERLY pro základní a umělecké školy v Roudnici nad Labem
   

Vánoční workshopy v Podřipském muzeu aneb „jak se vyrábí vinutky“?

V rámci vánočního programu v Podřipském muzeu předvede své umění Ivana Švecová z ateliéru Mozaika, ve kterém se věnuje výrobě vinutých perel z taveného skla. Motivaci autorka nachází v rozmanitosti tvoření. V poslední době se její cesta ubírá stále více „uměleckým“ směrem, volná tvorba je jí přeci jen bližší. Ivana má za sebou několik samostatných i společných výstav, v její dílně nalezneme též ukázky keramiky, pletení z pedigu nebo modrotisku aj.

                 
 
 
Scrapbooking „tvoření knih z odpadu“
   
ačátkem posledního měsíce roku 2011 se uskuteční v Podřipském muzeu vánoční program pro žáky roudnických základních škol. Dočasně zavřené muzeum bude v prosinci otevřené a ožije vánoční atmosférou. Zprostředkujeme dětem možnost vlastního tvoření, uplatnění fantazie a seznámení s nevšedními technikami. Rozhodli jsme se letošní Vánoce obohatit myšlenkou vytváření ručně vyrobených dárků.
                 
 
 
Češi na palubách jeho Veličenstva
 
   
Češi na palubách Jeho Veličenstva. Takto se jmenovala výstava, kterou zahájilo Podřipské muzeum dne 7. 7. 2011. ákladem této výstavy se stala pozůstalost pana Jaroslava Marcina, který sloužil jako námořník a po ukončení služby se vrátil do Roudnice nad Labem...
                 
 
 
Nová archeologická instalace v Podřipském muzeu
 
   
V červnu roku 2007 byl v Krabčicích, při kopání nehlubokého příkopu určeného k uzemnění hromosvodu jednoho rodinného domu, objeven kostrový hrob. Tato událost tehdy vzbudila jak pozornost mnoha krabčických občanů, tak také regionálního či celorepublikového tisku...
                 
 
 

Unikátní nález zbytků starého roudnického mostu

 
   
V březnu roku 2005 byl do Podřipského muzea ohlášen nález zbytků kamenných bloků z původního gotického mostu přes Labe v Roudnici. Nález byl učiněn při čištění plavebního kanálu a muzeum o tomto nálezu informoval zaměstnanec Povodí Labe, který včas rozpoznal důležitost svého objevu...
                 
 
 

Multimediální přednáška o bitvě u Zborova

 
   
28. října v nejvýznamnější den české státnosti Podřipské muzeum uspořádalo pro návštěvníky multimediální přednášku na téma zborovské bitvy. Tuto dodnes opomíjenou významnou historickou událost přiblížil na četných vlastních fotografiích a filmovém materiálu pan Dalibor Filáček...
   
                 
 
 

Kamenný znak biskupa Jana IV. z Dražic

 
   
Kamenný roudnický most byl třetím nejstarším kamenným mostem v Čechách (po Juditině mostě v Praze a mostě v Písku) a byl vystavěn nákladem pražského biskupa Jana IV. z Dražic, který pojal myšlenku spojit oba labské břehy...