ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               

.

 

  STÁLÉ EXPOZICE  
   
   
 
                   
 

Pravěk a novověk Podřipska

 
Poskytuje celkový obraz dějin a osídlení města Roudnice, se záběrem na celé Podřipsko. Počáteční pravěké období je prezentováno nejen četnými archeologickými nálezy, ale i dvěma modely pravěkých obydlí a modelem pravěkého kostrového hrobu ženy.

Dominantu středověké části expozice představuje kamenný znak biskupa Jana IV. z Dražic – bývalá součást kamenného gotického mostu přes řeku Labe.

Novověká část obsahuje informace o významném rodu Lobkowiczů působícího na Roudnici. Současně je zde od roku 2013 umístěna menší expozice věnovaná spoluzakladateli Podřipského muzea v roce 1901, profesoru Karlu Rozumovi. Vše je doplněno o ukázky původních dobových předmětů. Od dubna 2022 se zde nachází restaurovaná sečka vyrobená roudnickou firmou Pracner.

 
 
 
 
 
 

Přírodovědná expozice

 

Přírodovědná expozice byla založena v březnu 2010 a sestává se především z dravého ptactva a několika druhů sov žijících na Podřipsku. Veškeré dermoplastické preparáty jsou zároveň původními výukovými modely pocházejícími z roudnického gymnázia založeného roku 1877.

Od dubna 2022 je expozice rozšířena o geologické prvky zahrnující zástupce všech typů hornin (vyvřelých, usazených a metamorfomovaných) z Podřipského regionu.

                 
 
 

Mechanický Říp

 
 
Pro návštěvníky Podřipského muzea je nově připraveno unikátní pohyblivé diorama „Mechanický Říp“. Inspirací a i částečnou předlohou této expozice byly kolážové pohlednice „Říp budoucnosti“, které vycházely v rozmezí let 1907 až 1918 nákladem R. Kašky v Roudnici n. L.
                   
 
 

Antické vázy a terakoty ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

 

Část stálé expozice, která je samostatně umístěná ve 2. patře muzea, byla otevřena na konci roku 2021. Skladba vystaveného souboru je zajímavá především tím, že není orientována převážně na vázy jihoitalské převažující v řadě drobnějších zámeckých kolekcí nebo sbírek menších muzeí. Objevují se zde v nezanedbatelné míře i práce attické, vyrobené v některých případech dílnami či mistry náležícími ve své době k předním tvůrcům. Kromě děl attického vázového malířství se zde setkáváme také s pracemi korintskými, ojediněle s etruskou keramikou typu bucchero a rovněž s černofirnisovou keramikou a několika helénistickými typy výrobků. Je zde zastoupeno i několik zlomků římských nádob s reliéfní výzdobou typu terra sigillata, které jsou reprezentovány torzovitými exempláři den, avšak velmi často s uvedením výrobce v podobě kolku.

                 
 
 

Venkovní expozice

 

Samostatná část umístěná při vstupu muzea zavede do historie původního, dnes již neexistujícího gotického kamenného mostu přes řeku Labe.