ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               

 

  O NÁS  
   
   
 
                   
  Historie muzea
 

Podřipské muzeum vzniklo již roku 1900 a do 50. let 20. století fungovalo v několika umístěních v rámci města a též roudnického zámku. Stěžejním propagátorem a hlavním muzejním činovníkem byl profesor Karel Rozum. Časté stěhování však neprospělo stabilní práci muzea a zpřístupnění jeho sbírek veřejnosti a tento proces vyvrcholil právě na přelomu 50. a 60. let zánikem této instituce. V roce 1999 bylo Podřipské muzeum, přičiněním Společnosti pro obnovu Podřipského muzea, obnoveno a až do roku 2003 fungovalo nejprve ve třech, později ve dvou místnostech na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Prostory muzea však neumožňovaly rozsáhlejší a komplexnější muzejní aktivitu.

 

V roce 2003 se muzeum přestěhovalo do budovy, kterou pro něj zajistilo vedení města Roudnice nad Labem. Konečně byla tedy této instituci, poprvé v její více než stoleté historii, dána k dispozici její vlastní budova. Díky výše uvedenému zániku původního muzea však byla naprostá většina sbírek, za účelem její záchrany, převedena na okolní muzejní instituce, avšak před tímto převodem byla již část sbírek rozkradena. Obnovené muzeum tedy nedisponovalo žádným sbírkovým fondem. Tento původní fond byl tedy formou dlouhodobých zápůjček za významné pomoci zejména litoměřického muzea a Národního muzea v Praze získán zpět a stal se základem obnovené muzejní sbírky.

Dne 15. listopadu 2004 byla slavnostně otevřena první část stálé expozice, zaměřená zejména na historický vývoj Roudnice a okolí. Kromě stálé expozice provozovalo muzeum od roku 2003 do roku 2005 jako svoji oddělenou expozici středověkou věž, zvanou městská Hláska. V minulosti se na Hlásce představily expozice s různým zaměřením a tématikou (výstavy o Novém Zélandu, Historie dětské kovové stavebnice, Čs. vojáci v letech 1939-1945 apod.).

V únoru 2006 byly zpřístupněny výstavní prostory pro stálé i dočasné expozice v druhém patře muzea. Roku 2021 byla rozšířena stálá expozice o antiku.