ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  NAŠI PARTNEŘI  
 
 
 
 
               
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Vzděláváme více než 12 000 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků. Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

     
 

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Hlavním posláním Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými jsou historie, archivnictví, politologie, archeologie a filozofie.

     
 

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum v Ústí nad Labem existuje od roku 1876. Od roku 1986 je podřízeno politické reprezentaci statutárního města Ústí nad Labem, jehož je příspěvkovou organizací. V současné době jsou jeho muzejní sbírky a knižní fondy majetkem města Ústí nad Labem. Muzeum se ve své prácí řídí zákonnými předpisy pro správu movitého kulturního dědictví, pro péči o sbírky muzejní povahy a pro veřejné knihovny. Spravuje cca 200 000 evidenčních čísel muzejních sbírkových předmětů a jejich souborů. Obhospodařuje cca 60 000 knižních jednotek v odborné muzejní knihovně, která má na starost také cca 2000 svazků starých tisků a rukopisů.

     
 

Oblastní muzeum v Litoměřicích

V roce 2002 se muzeum stalo příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Kromě stálé expozice zde mohou návštěvníci zhlédnout i krátkodobé výstavy z vlastních sbírek nebo zapůjčené z dalších muzeí. Součástí muzea je pobočka Památník Karla Hynka Máchy, tzv. Máchova světnička, která je umístěna v domě Na Vikárce. Muzeum své sbírky také trvale zapůjčuje do expozice Muzea českého granátu v Třebenicích a do Jandova městského muzea v Budyni nad Ohří.

     
 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Předchůdcem muzea byl vlastivědný spolek Excursionsclub, založený v roce 1878. Vlastní muzejní historie se začala psát rokem 1899, kdy byla zahájena činnost Muzejního spolku, k otevření muzea došlo v roce 1900. Základem sbírky muzea jsou přírodovědné, společenskovědné a knihovědné fondy, které vznikaly činností místních spolků a nadšených jednotlivých sběratelů - donátorů muzea. Dnes pečují odborní pracovníci o bezmála půl milionu předmětů a sbírku dále rozšiřují a doplňují. Na ploše 2100 m2 je ve stálých expozicích muzea vystaveno na 5400 exponátů.

     
 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je výzkumnou organizací ve smyslu zákona č. 110/2009 Sb. Jeho hlavním předmětem činnosti je provádět základní a aplikovaný výzkum v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. Muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí.

     
 

Keltoi

KELTOI je občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra dne 15. 2. 1994 pod registračním číslem II/S-OS/1-23507/94-R, IČ: 48682535, DIČ: 048-48682535. Posláním sdružení je rozvíjet kulturní a společenský život, práce s dětmi a mládeží a organizování akcí pro děti, mládež i dospělé.

     
 

Ohradech.eu

Web (nejen) o severočeských hradech a zříceninách.

     
 

Klub sběratelů platidel a drobných starožitností

Činnosti spolku jsou zejména sběratelská činnost, což je hlavním posláním spolku, poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti numismatiky a příbuzných oborů.