ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Roudnická prehistorie pohledem ze Slavína


Pohled na kůlový dům srubové konstrukce bylanské kultury

Obr. Pohled na kůlový dům srubové konstrukce bylanské kultury, stáří cca 800-550 př. Kr.

Během uplynulých prázdnin jsme se rozhodli uspořádat několik terénních programů pro širokou veřejnost, které se těšily velkému zájmu. Jelikož některé akce byly naplánovány narychlo a stran veřejnosti se množí dotazy ohledně jejich repríz, rozhodli jsme se nejprve zopakovat podvečerní návštěvu zdejšího vrchu Slavín, dříve zvaného "Šibeňák", s názvem "Roudnická prehistorie pohledem ze Slavína", kterou bychom mohli, jak pevně doufáme, realizovat i za eventuálního zpřísnění hygienických podmínek. Všichni roudničtí občané jistě zaznamenali velké stavební úpravy terénu sloužící jako základ pro budoucí, toužebně očekávaný městský obchvat a v minulých letech také stavbu stanice Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Během stavebních prací zde bylo odkryto množství archelolgických nálezů a situací. Jedná se o méně časté sídliště, náležící bylanské kultuře starší doby železné, které zde existovalo od 8. až do první poloviny 6. století př. Kr. Lze říci, že sídlišť z tohoto období na našem území není mnoho, proto zdejší "pod Slavínem" můžeme považovat za poměrně unikátní. Tato část dnešní Roudnice mohla v pravěku představovat právě podhradí slavínského hradiště. Do této hypotézy zapadá i pohřebiště poblíž roudnického letiště, vzdáleného odtud přibližně 900 m. Hradiště na Slavíně, podhradí v místě průběhu obchvatu a knížecí hrob s vozem, zjištěný při stavbě stanice Zdravotnické záchranné služby v roce 2015, je tak možné považovat za části jedné sídelní komory zdejšího obyvatelstva ve starší fázi starší doby železné. Součástí prohlídky budou také informace o objevu malého pohřebiště z období únětické kultury, které se zde nacházelo v 18-17. století př. Kr. Je zajímavé, že pohřbení jedinci mohli mít nějakou vazbu opět ke Slavínu, poněvadž stopy únětického osídlení jsou odtud rovněž známy. Věříme, že naše pozvánka zaujme co největší počet návštěvníků, na které se těšíme v pátek 11. 9. 2020 v 17:30 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude před hlavním vchodem Roudnických městských služeb v Žižkově ulici.

Martin Trefný


 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

"75"

Výstava k 75. výročí konce 2. světové války. Na projektu se podílí Podřipské muzeum, Spolek přátel československého opevnění a kroužek modelářů z roudnického DDM Trend.

     
     
 

   

Antické vázy a terakoty

Od 16. června do 31. prosince 2020.

     
     
 

   

Alfons Mucha - návrhy platidel

Výstava pořádaná ve spolupráci s roudnickým Klubem sběratelů platidel a drobných starožitností k připomínce 160. výročí narození světově proslulého secesního malíře, grafika a designéra Alfonse Mária Muchy. Od 16. června do 30. září 2020.

     
     
 

   

Václav Kratochvíl

Věnováno významné osobnosti Podřipska. Od 16. června do 30. září 2020.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Václav Kratochvíl

Přednášku pro širokou veřejnost věnovanou významné osobnosti Podřipska pronese 16. 9. od 17 hodin sběratel Vojtěch Nový. Přednáška je doprovodným programem ke stejnojmenné výstavě a probíhá v rámci pravidelné schůzky Klubu sběratelů platidel a drobných starožitností. Vstupné 40/30 Kč.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.