ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

     
 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Kovová minulost Podřipska

Menší výstava věnová náhodným archeologickým nálezům pocházejícím z našeho regionu. Je zde zastoupeno také velké množství artefaktů spadajících do oblasti numismatiky. Mezi nejstarší řadíme pět mincí českých Keltů, které jsou prvními ražbami vzniklými na našem území. Jde o mince ražené již od poloviny 3. st. př. Kr. až do závěru doby laténské ve druhé polovině 1. st. př. Kr. Zajímavou součástí skupiny je zlatá 1/8 statéru typ Athéna Alkidemos a dva stříbrné oboly - drobné mince „s koníkem“ typ Roseldorf/Němčice II, ražené v předoppidálním období (cca 250 – 130 př. Kr.) a dva kusy obolů - typ Stradonice, ražené v oppidálním období (cca 150 – 40 př. Kr.). Zvlášť jsou vystaveny ještě dva druhy mincovních depotů obsahující míšeňské a pražské groše s jednostrannými haléři - feniky, nalezené v blízkosti Roudnice n. L. S prvně uvedeným nálezem jsme již veřejnost seznámili na jednodenní výstavě v roce 2017. Absolutně nejnovější vystavený přírůstek do sbírky Podřipského muzea zahrnuje další, nedávno objevený depot obsahující cca 300 středověkých mincí ze začátku 15. století. Vedle míšeňských grošů k němu přináleží i několik velmi ceněných pražských grošů Václava IV. a jednostranné feniky. Doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek pod vedením archeologa a numismatika je zatím možné realizovat jen po předchozím objednání v omezené kapacitě návštěvníků.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.