ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Důležité sdělení

Letos otevřeme kurz Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury. Bude zdarma a proběhne stejným systémem jako minulý rok. Během zimního i letního semestru se uskuteční celkem čtyři sobotní sezení po 90 minutách. Termíny prvního semestru jsou: 27. 10.; 10.11.; 24.11.; 8.12. Sejdeme se v Podřipském muzeu vždy v 10,00 hod. Přihlásit se lze i na samostatné setkání.

                   
 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Každodennost před 100 lety

Výstava zavede do domácnosti před 100 lety, kdy vzniklo samostatné Československo. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prvky zařízení domácnosti, ale i předměty denní potřeby tématicky se vázající ke vzniku republiky.

     
     
 

   

Orbis naturalis pictus

Panelová putovní výstava zhotovená Poštovním muzeem v Praze. Autoři, manželé Knotkovi, pomocí věděcké ilustrace zhotovili předlohy pro poštovní známky s tématikou exotických zvířat a ptáků. Součástí výstavy je i dětská část Zvířecí pošta, kde si děti mohou zábavnou formou ozkoušet poslat zvířatům psaní.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Juan Caramuel z Lobkovic

Juan Caramuel patřil k významným osobnostem 17. století. Vynikal vzdělaností a ve své vědecké činnosti se věnoval celé řadě oborů – matematikou počínaje, přes filozofii, lingvistiku, architekturu a další obory až k poezii. V některých biografiích je nazýván "posledním scholastickým polymathem". Za svůj život vydal přes padesát vědeckých prací. V Čechách se objevil ve čtyřicátých letech 17. století. Už při studiích na katolické universitě v Lovani začal ke svému jménu přidávat přídomek "z Lokowitz" s tím, že mezi předky jeho matky byli příslušníci tohoto českého rodu. Po odchodu z Čech po roce 1654 přestal lobkovický přídomek používat. Přednáška se bude zabývat výkladem o genealogických souvislostech a okolnostech vzniku mýtu, že Caramuelovou babičkou byla Regina Popelová z Lobkowicz. Dojdeme k poznání, že Juana Caramuel neměl k rodu Lobkowiczů žádný genealogický vztah a sám o svém původu mystifikoval. Na závěr přednášky bude krátce pojednáno o erbu používaným Juanem Caramuelem a jeho domnělém vztahu k erbu Lobkowiczů.

     
     
 

   

Peníze samostatné republiky

Úvodní přednáška numismatika Václava Šťástky "Peníze samostatné republiky" ke stejnojmenné výstavě seznámí s detaily vystavených exponátů. Komentované prohlídky pro veřejnost k oběma výstavám tj. "Každodennost...." a "Peníze samost. republiky" budou v termínech: so 17. 11. od 10 do 11 hod. bez objednání, dále pak 4. 12. a 6. 12. v dopoledních hodinách dle dohody (objednání 1 týden předem na emailu podripskemuzeum@seznam.cz), cena 40/30 Kč.

     
     
 

   

Půvaby staré Roudnice

Promítání a komentáře ke starým pohlednicím a fotografiím, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Dozvíte se o tom, jak se Roudnice rozrůstala a o tom, co zde již není. Vhodné pro základní a střední školy! Možno doplnit i o komentovanou prohlídku výstavy Roudnice zmizelá. Objednání po celý měsíc listopad na emailu: podripskemuzeum@seznam.cz. Vstupné 30 Kč.

     
     
 

   

Milníky stoletých dějin

Podřipské muzeum připravilo pro veřejnost cyklus přednášek, výstav a workshopů věnovaných stoletému výročí vzniku Československé republiky a také významnému regionálnímu výročí, kterým je jedno století od úmrtí Ervína Špindlera, roudnického starosty a českého politika. Kromě akcí spojených se vznikem republiky jsou do cyklu zahrnuty i takové, které připomínají významné momenty roudnické historie, přesahující podřipský region a mající význam v rámci nadregionální historie, kultury či politiky.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.