ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
 
 
 
               
 

Z minulosti podřipských občanských spolků

Dne 15. listopadu 2023 bude v 17.00 hod. slavnostně zahájena výstava věnovaná historii spolkového života v Roudnici a přilehlém okolí, která je výsledkem spolupráce s roudnickým Klubem sběratelů platidel a drobných starožitností. Vernisáž výstavy s úvodní komentovanou prohlídkou bude probíhat v prostorách Podřipského muzea. Provádějícími budou numismatik pan Václav Šťástka společně s muzejním historikem panem Martinem Šindlerem. Návštěvníkům zde budou představeny spolkové reálie z více než padesáti různě zaměřených spolků činných v tehdejším roudnickém okrese spadající do období druhé poloviny 19. století až do roku 1947. Nahlédneme-li krátce do historie Roudnice nad Labem v 19. století, seznáme že se jednalo o menší městečko, jehož obyvatelstvo se živilo obchodem, řemeslem a zemědělstvím. Od 50. let 19. století se zde začal vyvíjet průmysl a došlo k rozvoji hospodářství, politiky a kultury, což mělo za následek zvýšení počtu obyvatelstva a rozrůstání města. Rok 1850 se do zdejší historie vepsal vznikem nového soudního okresu a v roce 1855 i okresu politického, následně v 70. letech 19. století bylo z roudnického a libochovického okresu vytvořeno Okresní hejtmanství. Všechny výše uvedené změny přispěly k mohutnému růstu různě zaměřených spolků, ve kterých působily známé osobnosti významně přispívající ke kulturnímu a politickému rozvoji Roudnice. Mezi nejvýznamnějšími nalezneme například Ervína Špindlera, Augusta Švagrovského, Františka Zinkeho, Heřmana Brodského, Karla Rozuma a další. Začátkem 20. století zde působilo několik desítek spolků sportovních, vzdělávacích, politických, zábavně-vzdělávacích, hospodářských, odborných, podpůrných, veteránských, hasičských a náboženských. Vybrané exponáty výstavy se skládají z ukázek spolkových odznaků, pozvánek, medailí, zvacích plakátů, praporů, fotografií a pohlednic pocházejících z muzejní sbírky a od soukromých sběratelů. Vzhledem k obsáhlosti a proměnlivosti historie a velkému početnímu zastoupení spolků je k výstavě připravený doprovodný program pro školy i širokou veřejnost v podobě komentovaných prohlídek v expozici, které bude možné po předchozím objednání zajistit skupinám od pěti osob. Podrobnosti objednání naleznete v městském kulturním přehledu. Výstava potrvá do 15. března 2024.

     
     
 

Výstava historických panenek a hraček

Od středy 25. 10. 2023 do pátku 12. ledna 2024 bude probíhat v roudnickém Podřipském muzeu nová výstava s tématikou historických hraček. Exponáty pochází ze soukromé sbírky paní Veroniky Janurové a pana Lukáše Novotného, kteří náleží ke spolku Sběratelé panenek, z.s. se sídlem v Kladně. Spolek má na svém kontě již řadu krátkodobých i dlouhodobějších výstav a také různé přednášky a workshopy pro veřejnost a školní mládež. Výstava přináší nejen výběr dobových panenek, doplněný o nádobíčko, nábyteček a další doplňky potřebné pro hru s panenkami, ale také ukázky starých medvědů či historických autíček. Vybrané exponáty spadají do období našich babiček tedy od roku 1920 až do období našich maminek, zhruba do roku 1970. Představeny jsou samostatné domečky, včetně vlastních interiérů pokojíků a kuchyněk. Na výstavě jsou k vidění rovněž panenky a hračky z různých materiálů. U panenek vévodí v první řadě porcelán, ale najdeme zde i panenky látkové, celuloidové a dokonce i kovové. Nábyteček je zejména dřevěný, ovšem ani zde nebude chybět modernější zástupce z řad plastu. Zastoupeny jsou také ukázky z různých zemí, ať už se jedná o Československo nebo o některou ze dvou panenkových velmocí – Německo a Francii. Nejstarší vystavený model představuje panenka Aich, Menzel & Company pocházející z české porcelánky v Dubí u Karlových Varů. Hlavička označená „A&M“ je vyrobena zhruba kolem roku 1918. Tato značka se velmi podobá největšímu německému výrobci panenek společnosti Armand Marseille (značena pouze AM), takže často dochází k záměně. Z tohoto důvodu je vystavena i ukázka od uvedeného německého výrobce. Mezi zvláštnosti zde spadá panenka od německé návrhářky Käthe Kruse, která jistě upoutá na první pohled velmi specifickým zjevem, rozdílným od tehdejších módních panenek. Käthe Kruse tehdy vzbudila odlišností svých modelů obrovský rozruch a dodnes jsou její návrhy velmi sběratelsky vyhledávány a oceňovány. Mezi nejzajímavější nábyteček prezentovaný v rámci výstavy patří ten s lidovým označením halabala. Jedná se o necelých sto let starou sedací soupravu z dílny Jindřicha Halabaly, která byla vyrobena přímo podle skutečného originálu. Původně byla určena jako reklama do výkladní skříně, ale natolik se zalíbila, že se začala vyrábět jako hračka. Nejčastěji se setkáme se sedací soupravou v červeném provedení, méně často v barvě modré nebo šedé. V rámci vernisáže proběhne v úterý 24. 10. 2023 od 17.15 hod. komentovaná prohlídka expozice s autory výstavy, na kterou je potřeba předchozí rezervace místa. Rezervaci je možné provést na tel. 416 810 761 (10.00–15.30), písemně formou e-mailu podripskemuzeum@seznam.cz či osobně v muzejní pokladně během otevírací doby.