ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
 
 
 
               
 

Kovová minulost Podřipska

Menší výstava věnová náhodným archeologickým nálezům pocházejícím z našeho regionu. Je zde zastoupeno také velké množství artefaktů spadajících do oblasti numismatiky. Mezi nejstarší řadíme pět mincí českých Keltů, které jsou prvními ražbami vzniklými na našem území. Jde o mince ražené již od poloviny 3. st. př. Kr. až do závěru doby laténské ve druhé polovině 1. st. př. Kr. Zajímavou součástí skupiny je zlatá 1/8 statéru typ Athéna Alkidemos a dva stříbrné oboly - drobné mince „s koníkem“ typ Roseldorf/Němčice II, ražené v předoppidálním období (cca 250 – 130 př. Kr.) a dva kusy obolů - typ Stradonice, ražené v oppidálním období (cca 150 – 40 př. Kr.). Zvlášť jsou vystaveny ještě dva druhy mincovních depotů obsahující míšeňské a pražské groše s jednostrannými haléři - feniky, nalezené v blízkosti Roudnice n. L. S prvně uvedeným nálezem jsme již veřejnost seznámili na jednodenní výstavě v roce 2017. Absolutně nejnovější vystavený přírůstek do sbírky Podřipského muzea zahrnuje další, nedávno objevený depot obsahující cca 300 středověkých mincí ze začátku 15. století. Vedle míšeňských grošů k němu přináleží i několik velmi ceněných pražských grošů Václava IV. a jednostranné feniky. Doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek pod vedením archeologa a numismatika je zatím možné realizovat jen po předchozím objednání v omezené kapacitě návštěvníků.

     
     
 

Antické vázy a terakoty

Od 16. června do 31. prosince 2020.