AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
KamDnesVyrazíme.cz
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Důležité sdělení

Zápis do kurzů Univerzity třetího věku 2016/2017 v Podřipském muzeu

 
 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Léto na Podřipsku

Výstava provede návštěvníka místy letních toulek, turistiky a radovánek od doby rakousko-uherské monarchie až do 60. let 20. století. Poznáte ještě zobrazená místa na vystavených pohlednicích, fotografiích, mapách a v turistických průvodcích?

     
     
 

   

Karel Rozum - etnograf Podřipska

Osobnost Karla Rozuma patří bezesporu k jedné z nejvýznamnějších postav kulturního života Podřipska konce 19. století a první třetiny 20. století. Jeho život byl úzce spjat s Podřipským muzeem, které spoluzakládal a od založení do konce života v roce 1933 spravoval. Byl neúnavným sběratelem a badatelem v oblasti prehistorie, historie a etnografie. Z badatelského hlediska stala pro Karla Rozuma klíčovou první polovina 90. let 19. století, neboť s touto dobou jsou spojeny přípravy na Národopisnou výstavu českoslovanskou konanou v Praze roku 1895. Roudnický Okresní odbor vznikl roku 1892 v čele s tehdejším starostou Ervínem Špindlerem. Rozum se stal tvůrčím organizátorem všech příprav a podařilo se mu získat 487 předmětů repezentujících Podřipsko. Jednalo se převážně o archiválie, malby na skle, keramiku, nástroje, kroje a jejich části. V neposlední řadě se věnoval sběru lidové slovesnosti vázané na jednotlivá roční období, významné svátky a lidové zvyky, které zaznamenával nejen slovem, ale i do detailu provedenou kresbou. Množství sesbíraných předmětů a částečné navrácení po skončení národopisné výstavy do Roudnice urychlilo konečné kroky pro založení Podřipského muzea, které vzniklo jako spolek v listopadu roku 1900. Od počátku však muzeum bylo nuceno čelit několik desítek let překážkám týkajícím se provizorních umístění, trvajícím až do roku 2002, kdy více než po sto letech získalo vlastní budouvu. Výstava potrvá do 2. září a v jejím průběhu budou jako doprovodný program zařazeny komentované prohlídky výstavy a přednáška etnografky Markéty Holubové z etnologického ústavu AV ČR v Praze. Přesné datum konání bude zveřejněno v průběhu výstavy.


     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Oktaviano Broggio

Přednáška o významném barokním staviteli a architektovi Litoměřicka, pod jehož vedením byla realizována rekonstrukce roudnického kostela od r. 1725. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a širokou veřejnost. Objednání min. 1 týden předem. Doba přednášek: 9, 10, 11, 13 hod.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy. Cesta z Třebízského ulice po schodech na židovský hřbitov je z technických důvodů uzavřena.