ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Důležité sdělení

Podřipské muzeum má nový muzejní kufřík pro mladé archeology. Vybavení je určeno k vyzkoušení různých činností pravěkého člověka. Prezentaci spojenou s workshopem je možné objednat pro skupiny od 5 osob na muzejním mailu.

 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Mosty vzdělanosti

Putovní panelová výstava zapůjčená od pražského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Seznamuje s vývojem pedagogických směrů Komenského následovníků v tehdejší Evropě.

     
     
 

   

Okupace a měna

Mezi zajímavá vystavená platidla můžeme zařadit ručně přetištěné československé jednokoruny a pětikoruny společně s ukázkami nevydaných bankovek v hodnotě 5K a 5000K. V roce 1940 byly zavedeny haléřové mince a postupně byla měna doplněna o jednokorunovou minci, 500, 1000 a 5000 korunové bankovky tištěné dvojjazyčně, některé z nich jsme zařadili mezi vystavené ukázky. Protektorátní mince byly raženy v továrně na nábytek v Lysé nad Labem z technického zinku. Kurz protektorátní koruny byl uměle stanoven v poměru k říšské marce, a to 1 RM : 10 K, ale oficiální kurz byl stanoven 1:6. Tato skutečnost vedla k drancování českých a moravských obchodů. Součástí výstavy jsou také ukázky z terezínské "ghetto" měny, která vešla v platnost v roce 1943. Černý výměrný kurz byl 10 terezínských korun za 1 protektorátní, nebo 100 terezínských korun za 1 říšskou marku.

     
     
 

   

Příběhy papír-hlína

Výstava tří regionálních autorek: Aleny Šumové, Jarmily Kacarové a Ireny Štyrandové jako celek prezentuje umění spjaté s přírodou a z přírody pocházející. Vystavená díla představují propojení přirozených zdrojů, fantazie a velkého daru nadání spjatého s citem. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 13. 5. 2019 od 17. hodiny.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Muzejní noc

Letošní celorepubliková 19. Muzejní noc se v roudnickém Podřipském muzeu bude odehrávat v pátek 24. května 2019 již od rána. Dopoledne bude tradičně věnováno předškolním a školním dětem. Nově bude prezentován archeologický "Muzejní kufřík", který jsme čerstvě zakoupili pro vzdělávací účely. Ve spolupráci s ledčicikým Historyparkem máme připravené workshopy na téma vztahující se k opracování přírodních materiálů v jednotlivých obdobích pravěku. Děti si budou moct zkusit práci s replikami pravěkých nástrojů a replikami pomůcek určených pro práci archeologa. Odpoledne se návštěvníci mohou setkat se třemi regionálními autorkami probíhající výstavy "Příběhy Papír Hlína" – paní Alenou Šumovou, Irenou Štyrandovou a Jarmilou Kacarovou. V podvečer do 17. hodiny se dospělí příznivci mohou těšit na komentovanou prohlídku stávající výstavy "Okupace a měna", kterou provede zájemce numismatik Jiří Novák. Po celý den od 10. do 20. hodiny budou probíhat komnetované prohlídky expozic.

     
     
 

   

Půvaby staré Roudnice II - repríza

Volné pokračování promítacího cyklu věnovaného staré Roudnici na dobových fotografiích a pohlednicích. Tentokrát bude promítána Libušina ulice, Purkyňovo náměstí a roudnické vlakové nádraží. Opět doporučujeme rezervaci míst na tel. 416 810 761 nebo na emailu podripskemuzeum@seznam.cz.

     
     
 

   

Historické devítky

Cyklus kulturních aktivit u příležitosti významných výročí roku 1939, 1969 a 1989.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.