AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
KamDnesVyrazíme.cz
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 
 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Alfréd Piffl - Roudnické motivy

Výstava kreseb malíře, grafika, architekta a znalce dějin umění Alfréda Piffla. Díla jsou shromážděna do unikátního alba vydaného v nákladu 25 číslovaných a podepsaných výtisků v neprodejném tisku určeném pro přátele umění a ctitele grafiky. Afréd Piffl pobýval s rodinou v Roudnici během 2. sv. války, dokumentoval i poslední dny války v našem městě.

     
     
 

   

Dlouho obávané, nevyhnutelné...

Výstava ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
Podřipské muzeum připravuje ve spolupráci s roudnickým spolkem Sběratelů platidel a drobných starožitností výstavu, která připomene život a skon předposledního rakousko-uherského panovníka Františka Josefa I. Za dob panování Habsburků došlo k rozvoji průmyslu, kulturního a společenského života ve všech zemích tehdejšího Rakouska–Uherska a celé období tak tvoří nedílnou součást naší historie. Výstava proto bude mít za úkol připomenout nejen tehdejšího monarchu a jeho skon, ale i dochované předměty denní potřeby, které se dodnes v rodinách a mezi sběrateli nacházejí. Mezi vystavenými předměty nebudou ani tentokrát chybět pamětní mince a vyznamenání s vyobrazením Františka Josefa I. V závěru bychom chtěli poděkovat i dalším zapůjčitelům, kteří přispěli k obohacení expozice. Slavnostní zahájení výstavy se bude konat ve středu 5. října od 17. hodiny v Podřipském muzeu. Výstava potrvá do 24. listopadu 2016.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Znak roudnické kanonie augustiniánů

Podřipské muzeum zve všechny příznivce historie na přednášku heraldika pana Stanislava Kasíka, která se koná v úterý 25. října od 17. hodiny. Budou zde prezentovány nové objevy týkající se odkrytí nástěnných maleb s erby v presbytáři kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici u Loun a jejich vazby na roudnickou kanonii řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem a mnohých dalších rodů z blízkého okolí Roudnice. Přednáška bude obsahovat i výklad o erbu pánů z Dražic ve vztahu ke znaku, který byl identifikován jako znak kláštera augustiniánů kanovníků, včetně dokladů, které k takovému určení vedly.

     
     
 

   

Naši vodní ptáci

Tradiční podzimní přednáška roudnického ornitologa Stanislava Chvapila pořádaná u příležitosti Evropského festivalu ptactva. Bohatý zvukový a obrazový doprovod.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy. Cesta z Třebízského ulice po schodech na židovský hřbitov je z technických důvodů uzavřena.