AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
KamDnesVyrazíme.cz
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 
 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Výstava betlémů

V letošní předvánoční a vánoční čas bude Podřipské muzeum hostit výstavu betlémů. Výstava bude pro návštěvníky přístupná od úterý 29. 11. a konec připadne tradičně na Tři krále, tedy na pátek 6. ledna 2017. Historie tradice betlémů sahá do 4. stol. po Kr., kdy Papež Liberius přinesl do Říma pět prkének z Kristových jesliček a uložil je v chrámu, který podle nich dostal jméno Ad praesepe (U Jesliček). Svatostánek (římská bazilika) je dnes známý pod jménem Santa Maria Maggiore. Roku 1223, po návratu z Betléma, připravil František z Assissi pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem, a tímto založil tradici stavění jesliček. Vůbec první doložený betlém v českých zemích byl v roce 1560 v jezuitském kostele v Praze a jezuitský řád se zasloužil o další šíření. Zprávy pocházející z 16. století popisují betlémy i v jiných českých městech. Sestavy betlémů vychází z biblického příběhu, a proto je například jezuité využívali ve své pastorační činnosti jakožto emocionálně působivý prostředek. V průběhu času však i přes zakotvenou tradici docházelo k určitým změnám, v době baroka procházely velkým rozvojem kostelní betlémy. Tvořily je figury v životní velikosti, ať už malované na dřevěných deskách, nebo vyřezávané ze dřeva. Roku 1751 Marie Terezie zakázala stavění betlémů včetně předvádění vánočních her v kostelech a Josef II. vydal tento zákaz znovu. Oba označili zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Zákaz se týkal i soukromých domů a většiny domácností, kde se dal ovšem hůře kontrolovat. Lidové betlemářství se nadále rozvíjelo v průběhu 19. století a svého vrcholu dosáhlo počátkem 20. století. Dařilo se mu především v podhůřích a tam, kde byla soustředěna domácí rukodělná výroba. Figury se zmenšovaly a objevily se nové materiály pro jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína či těsto a mohly tak vznikat různé unikáty. Inspirací pro betlémskou krajinu se stávalo většinou okolí bydliště tvůrců. Specifickým prvkem této doby jsou skříňkové betlémy – figurky ve zdobené a prosklené skříňce. S přenosnými skříňkovými betlémy také někdy koledníci obcházeli domácnosti a hrávali před nimi vánoční hry. To je tedy krátké nahlédnutí do spletité historie, která předcházela sběratelství betlémů. Náš dík patří paní Dagmar Zoldové z nedaleké obce Bříza, která je členkou sdružení Šance pro život Lovosice a také spolku Barvy života z Roudnice nad Labem. Abychom vyšli vstříc všem věkovým kategoriím návštěvníků, připravili jsme doprovodný program přímo v expozici i pro nejmenší návštěvníky. První týden výstavy bude tudíž patřit převážně dětem z roudnických MŠ, které jsou pozvány na zdobení perníčků a povídání o původu koření, které se do nich přidává. Zdobit s dětmi přijede paní Zuzana Bílá z Počápel, které tímto také děkujeme. Muzeum chystá pro veřejnost ještě další program ve spolupráci s roudnickou farností v podobě již tradiční adventní komentovanou prohlídku kostela Narození Panny Marie a kláštera augustiniánů. Prohlídka se uskuteční v neděli 4. 12. v 10.30 hod., sraz pro zájemce je před kostelem. Během vánočních svátků bude Podřipské muzeum otevřeno pro veřejnost ve dnech 25. a 26. 12. vždy od 13. do 17. hodiny a může tak být cílem vánočních toulek městem. Těšíme se na vaši návštěvu!

     
     
 

   

Alfréd Piffl - Roudnické motivy

Výstava kreseb malíře, grafika, architekta a znalce dějin umění Alfréda Piffla. Díla jsou shromážděna do unikátního alba vydaného v nákladu 25 číslovaných a podepsaných výtisků v neprodejném tisku určeném pro přátele umění a ctitele grafiky. Afréd Piffl pobýval s rodinou v Roudnici během 2. sv. války, dokumentoval i poslední dny války v našem městě.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Adventní prohlídka kostela a kláštera

Tradiční prohlídka roudnického kostela Narození Panny Marie a augustiniánského kláštera v adventním čase. Komentovanou prohlídku provede archeolog Podřipského muzea Martin Trefný. Sraz před kostelem.

     
     
 

   

Krvavé doby

V pondělí 28. listopadu od 17. hodiny v roudnickém Podřipském muzeu se bude možné prostřednictvím přednášky spisovatele a historika Jiřího Padevěta vydat po stopách událostí a posledních dnů 2. světové války. Přednášející je autorem mnoha knih, mezi nimiž lze jmenovat "Krvavé finále", "Anthropoid" či "Průvodce protektorátní Prahou", za kterou obdržel cenu Magnesia Litera v několika kategoriích. Ve většině děl jsou popisovány detaily válečných událostí, nicméně autorův styl psaní lze označit za neplýtvající emocemi. Ve svých knihách se snaží čtenáři přiblížit coby průvodce neveselý osud všech zúčastněných aktérů, aniž by byla z jeho strany patrná náklonnost k jedné či druhé straně. Je zde však cítit vedle různých paralel nedávné historie i lidská stránka a snaha ukázat čtenáři, že události v dnešní době platící jako kontrovezní je možné chápat jako určité dějinné milníky. Během přednášky budou oživena témata, která po více než sedmdesáti letech stále zůstávají opředena nejasnostmi, včetně jednotlivých událostí upadajících již do zapomnění. Tým pracovníků Podřipského muzea vítá přednášku i z důvodu, že položky z muzejního archivu posloužily pro autorovu tvorbu a staly se součástí nedávno vydané knihy "Krvavé léto 1945", volně navazující na předešlou knihu "Krvavé finále". Jedná se o soubor fotografií z Roudnice nad Labem, pořízených Alfrédem Pifflem v průběhu osvobození v květnu 1945. S Jiřím Padevětem plánujeme do budoucna spolupracovat a budeme ochotni se aktivně podílet na jeho další badatelské činnosti. Rezervace míst je možná v pokladně Podřipského muzea, či na e-mailu: podripskemuzeum@seznam.cz. Těšíme se na vaši účast!

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy. Cesta z Třebízského ulice po schodech na židovský hřbitov je z technických důvodů uzavřena.